Uw eerste bezoek

Enkele praktische punten t.a.v. uw eerste bezoek aan ons:

Graag bij het eerste consult meenemen:

– verwijskaart, indien ontvangen, van uw huisarts/specialist,

– geldig identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs),

– schoenen waar u dagelijks op loopt (dit kunnen ook werkschoenen of sportschoenen zijn).

Podotherapie is sinds 2012 direct toegankelijk wat inhoudt dat u in principe geen verwijskaart meer nodig heeft. Echter hanteren sommige ziektekostenverzekeraars deze eis nog wel. U kunt dit het beste zelf even nagaan.

Aan het eerste onderzoek zitten kosten verbonden. De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een gedeelte) podotherapie. U kunt zelf uw polis nakijken om er zeker van te zijn wat en hoeveel u vergoed krijgt. Op de pagina “Vergoedingen” kunt u nakijken wat de te verwachten kosten zijn.

Bij de meeste zorgverzekeraars kunnen wij de rekening rechtstreeks declareren voor u. Bij enkele zorgverzekeraars is dit niet mogelijk, u ontvangt dan van ons een factuur. Nadat u deze heeft betaald kunt u de factuur indienen bij uw zorgverzekeraar.

Wanneer u uw afspraak niet kunt nakomen, geeft u ons dat dan alstublieft 24 uur van tevoren door. Als wij geen bericht hebben gekregen dan zijn wij helaas genoodzaakt u hiervoor een rekening te sturen. Op onze website, www.podotherapievangelle.com, kunt u ook veel extra informatie en onze algemene voorwaarden vinden.

Met vriendelijke groeten,

Team Podotherapie van Gellecom