Patiënttevredenheidsonderzoek

U heeft onze praktijk bezocht. Hopelijk heeft u dit als prettig ervaren. Om onze zorg continue te blijven verbeteren zijn wij op dit moment bezig met een patiënttevredenheidsonderzoek.

Deze vragenlijst heeft tot doel de kwaliteit van de zorg te meten zoals deze door (ouders van) patiënten wordt ervaren. Zo kan de zorg beter worden afgestemd op de wensen van patiënten.

Het kost u ongeveer 3 minuten om de vragenlijst in te vullen. Bij iedere vraag willen wij u verzoeken een cijfer in te vullen tussen de 1 en 10. Waarbij 1 de laagste waardering is en 10 de hoogste waardering aangeeft.

Het kan zijn dat u het gevoel heeft dat een bepaalde vraag niet op u van toepassing is of dat u een bepaald aspect niet heeft ondervonden. Vult u bij deze vragen dan niets in.

Onderaan heeft u de ruimte om eventuele op- en aanmerkingen te geven. Alle terugkoppeling wordt zeer gewaardeerd.

De vragenlijst wordt anoniem verwerkt.

Uw afspraak

Uw behandeling

Uw tevredenheid in zijn geheel

Wij willen u hartelijk danken voor het invullen. Klikt u, als u klaar bent, op onderstaande knop.